ZENDO GYOJI
 Soto-Zenboeddhisme in Limburg

Wat is Zen?
Zen is een boeddhistische meditatiemethode uit het Verre Oosten (o.a. Korea, China, Japan). Sinds de vorige eeuw is Zen naar het Westen gekomen en heeft zich hier sindsdien sterk uitgebreid. 
 
 
De zentraditie kan ingedeeld worden in verschillende scholen.
Het is vooral het Japanse Zen
en meer bepaald het Soto-Zen dat in het Westen vaste grond heeft gekregen: dit is het Zen dat in onze Zendo (=plaats van meditatie) beoefend wordt met respect voor de Soto-traditie en het Soto-onderricht. 
De Zenbeoefening bestaat uit twee pijlers: 1. het alleen-maar-zitten (shikantaza), waarbij we leren alle gedachten, indrukken, stress, enzovoort te laten voorbijgaan. We leren onze onrustige geest waar te nemen als toeschouwer, zonder op wat dan ook in te gaan. Zo ontstaat op de duur een bewustzijn dat gewoon aanwezig is.

2. de dagelijkse oefening (gyoji) naast het zitten in zen is er het aandachtig zijn in de activiteiten van alledag. Door de kracht en de tonus van ons zen-zitten wordt het mogelijk heel bewust, natuurlijk en geconcentreerd onze dagelijkse activiteiten te beleven, ook als er snel en krachtig moet gehandeld worden. Het meesterschap over ons IK zal steeds transparanter worden en zo wordt de zenbeoefening een vaste waarde in ons leven .