ZENDO GYOJI
 Soto-Zenboeddhisme in Limburg

Teksten
Zengetsu

Zengetsu, een Chinese Meester van de tang-dynastie, schreef voor zijn leerlingen de volgende raad neer:


   "Leven in de wereld en toch niet gehecht raken aan het stof van de wereld is de weg    die de ware zenstudent moet gaan.

   Wanneer U getuige bent van een goede daad door een ander, moedig Uzelf dan aan zijn voorbeeld te volgen. Als U hoort van een verkeerde daad, raad Uzelf dan aan deze niet na te volgen.

   Zelfs al bent U alleen in een donkere kamer, gedraag U alsof U tegenover een voorname gast zat. Druk Uw gevoelens uit, maar wordt niet veelzeggender dan Uw eigen ware aard. Armoede is Uw schat. Verwissel deze nooit voor een gemakkelijk leven.

   Iemand kan een dwaas lijken en er toch geen zijn. Mogelijk bewaart hij alleen maar zijn wijsheid zorgvuldig.

   Deugden zijn de vruchten van zelfdiscipline en vallen niet vanzelf uit de hemel zoals regen en sneeuw.

   Bescheidenheid is de basis van alle deugden. Laat Uw buren U ontdekken voor U Uzelf aan hen bekend maakt.

Een edel hart dringt zichzelf niet op de voorgrond. Zijn woorden zijn als zeldzame edelstenen, zelden vertoont en van grote waarde.

Voor een oprecht student is iedere dag een goede dag. De tijd gaat voorbij maar raakt nooit achterop. Roem noch schande brengen hem uit zijn evenwicht.

   Kritiseer Uzelf, nooit een ander. Redetwist niet over goed of slecht.

   Sommige dingen, hoewel goed, werden generaties lang als goed beschouwd. Omdat de waarde van rechtschapenheid wel eens pas eeuwen later erkend kan worden, is het niet nodig naar onmiddelijke waardering te verlangen.

   Leef met overleg en laat de resultaten over aan de grote wet van het heelal. Breng iedere dag in vreedzame beschouwing door.